Skipperi är äntligen här! Tjäna pengar genom att hyra ut din båt redan idag.
  • Täck båtens omkostnader
  • Håll din båt i bra skick och redo för användning
  • Lär känna nya människor och dela upplevelser
  • Uthyrning är också en möjlighet att genomföra en förflyttning av din båt från ett ställe till ett annat

Det är gratis att registrera sig som användare och registrera båten på tjänsten. Skipperi sköter om marknadsföringen av båtarna och utvecklar tjänsten baserad på återkoppling från användarna. Kostnaderna för utveckling, marknadsföring samt kundservicen på Skipperi täcks med förmedlingsavgifterna från hyrorna.

Hyr ut din båt

Vad ska man tänka på?

Försäkringar

Båten ska vara försäkrad för uthyrningsanvändning. De flesta båtförsäkringar täcker inte skador som uppstått vid uthyrning. Kontrollera om uthyrning ingår i just din försäkring. Prissättningen varierar mellan olika bolag.

För att båtägare ska känna sig trygg betalar båtens hyrare in självrisken som båtens försäkring har till Skipperi. Denna betalas tillbaka till hyresgästen efter hyresperioden är slut och båtägare har lämnat OK.

Beskattning

Hyresersättningen är en skattepliktig kapitalinkomst. Du får bara göra avdrag för sådana utgifter som direkt hör ihop med uthyrningen, exempelvis för förmedlingsavgiften och för tilläggsförsäkring som du måste ha vid uthyrning. Du får däremot inte göra avdrag för utgifter som är normalt betingade av innehavet av tillgången. Överskottet av uthyrningen redovisar du i inkomstdeklarationen vid Kapital.

Vägledning och goda praxis

Marknadsföring och utvärderingar

Bilderna på båten påverkar betydligt båtens popularitet i Skipperi-tjänsten. Vid behov ger Skipperi dig tips för tagning av foton samt hur de läggs ut på tjänsten.

Den som hyrt båten kan ge en utvärdering och återkoppling efter hyresperioden. Båtens utvärdering är synligt för alla, så vi rekommenderar att man sköter om sin båt och ger hyresgästerna positiva upplevelser. Detta påverkar båtens popularitet på tjänsten.

Även hyresgästerna utvärderas på tjänsten, så du ser de utvärderingar som andra båtägare gett hyresgästen.

Godkännande av båtförare för hyrning

När båtägaren får en preliminär bokning på din båt får han båtförarens bakgrundsinformation samt båtförar-cv. Båtförar-cv:t omfattar hyresgästens erfarenhet, kunskaper samt eventuella avklarade kurser. Båtägaren får båtförarens kontaktuppgifter och många båtägaren tar personligt kontakt innan man godkänner reservationen.

Båtägaren kan avboka reservationen även efter godkännandet, om man har misstankar om båthyrarens kunskap eller erfarenhet.

Båtens utrustning

Vi rekommenderar att båten utrustas med tanke på basanvändning. All personlig och extra utrustning bör man hålla på minimal nivå. Tallrikar, bestick, kastruller etc. ska gärna finnas för båtens max. personantal. Säkerhetsutrustningen och dess tillräcklighet ska alltid kontrolleras innan uthyrning.

Det rekommenderas att ha en lista med all utrustning som kontrolleras i samband med uthyrning och återlämning. På sånt sätt kan båda parterna vara säkra på att allt finns med både vid avfärd och ankomst.

Renhet och underhåll

Det rekommenderas att ha tydliga instruktioner i vilket skick båten ska vara när den återlämnas. Av erfarenhet vet vi att båtar som används, även via uthyrning, är i bättre skick än de som ligger i hamnen för länge. Det är i vilket fall viktigt att vara tydlig vad som förväntas.

Båtens ägare definierar en sanktionsavgift för städningen av sin båt. Typiskt är detta den kostnad som uppstår ifall man använder ett externt städföretag. Det rekommenderas att nämna att båtägaren är berättigad till ersättning (sanktionsavgiften för städning) för kostnaderna som städningen orsakar om instruktionen för rengöring inte följs.

Tips för instruktioner för städning:

  • Båtens innemadrasser lyfts varje morgon upp för en stund, så att kondensfukten avdunstar
  • Bottenlänsen töms och torkas innan återlämning
  • Alla båtens inre och yttre ytor torkas av innan återlämning
  • WC:n rengörs innan återlämning
  • Septiktanken töms på tömningsstället innan återlämning
  • Etc.

Det hjälpar att alla städredskap och städmedel finns på båten så att alla ha förutsättningar att göra det enligt allas förväntningar.

Instruktioner för båtanvändningen

Skipperi rekommenderar att förbereda en instruktion för båten för både vistelsen ute på vatten och i hamnen. Man går igenom instruktionen med hyresgästen i samband med överlämningen av båten och när men förklarar grundfunktioner i båten.

Avgångs- och slutkontroll

Det rekommenderas att alltid gå igenom båten noggrant vid överlämningen. Det är bra att identifiera eventuella skador och repor innan avgången, så att man inte behöver spekulera om detta i efterhand. I samband med återlämningen av båten har man återigen en genomgång tillsammans.

Intresserad?

Hyr ut din båt här

Hyr ut din båt