Skipperi är äntligen här! Hyr en båt och få en fantastisk tid ute på vattnet

Det är gratis att registrera sig som användare och söka båtar på tjänsten. Skipperi sköter om marknadsföringen av båtarna och utvecklar tjänsten baserad på användarnas återkoppling. Kostnaderna för utveckling, marknadsföring samt kundservicen på Skipperi täcks med förmedlingsavgifterna från hyrorna.

Skipperi möjliggör ett nytt sätt att njuta av båtar utan besväret och kostnaderna med att äga en båt. När du hyr en båt förutsätts det att du sköter om båten som den vore din egen och uppför dig enligt god båtsed. Man ska ta hänsyn till andra båtar och som båtens kapten ansvarar du för såväl båtens som för passagerarnas säkerhet.

Vad ska man tänka på?

Båtförar-cv

Fyll i båtförare-cv:t noggrant, så att båtägarna får en god och korrekt bild av dina kunskaper och erfarenhet som båtförare. Vi rekommenderar att du i båtförare-cv:t anger referenser som känner till din erfarenhet som båtförare och kan rekommendera dig för båtägarna. Du ansvarar för uppgifternas riktighet.

Då du gör en preliminär bokning för en båt blir bakgrundsinformationen samt båtförare-cv:t synliga för båtägaren. Vi uppmanar båtägare att innan godkännande av bokningen ha ett samtal med hyresgästen.

Hyresavtal

Båtens ägare ansvarar för hyresavtalets innehåll samt båtens prissättning. Avtalet uppstår mellan den som äger båten och den som hyr båten. Skipperi har ett färdigt underlag för ett hyresavtal, producerat av en juristbyrå, som båtens ägare kan använda.

Instruktioner och goda råd

Utvärdering och återkoppling

Vi rekommenderar att man ger betyg och utvärderar hyresupplevelsen efter hyresperioden. Även båtägaren ger ett betyg för hyresgästen, som blir synligt för båtägare när du bokar en båt inom tjänsten.

Godkännande

När du gör en preliminär bokning för en båt blir bakgrundsinformationen samt båtförare-cv:t synliga. Vi rekommenderar att båtägare diskuterar med hyresgästen innan godkännande av bokningen.

Renhet och underhåll

Sköt om båtens renhet och underhåll såsom en omsorgsfull ägare sköter sin egen. Följ alltid båtägarens instruktioner för slutstädning och återlämning.

Båtägaren har eventuellt bestämt en städavgift, som träder i kraft om man inte följt instruktionen för renheten. Vanligen är det den kostnad som användning av extern serviceleverantör skulle orsaka.

Instruktioner för användning av båten

Det är bra att gå igenom båtens instruktioner samtidigt som man går igenom båtens basanvändning i samband med överlämningen av båten.

Avfärds- och slutkontroll

Innan avgången, går man noggrant igenom båten. Det är bra att identifiera eventuella skador och repor innan avgången, så att man inte behöver spekulera om detta i efterhand. I samband med återlämningen av båten har man återigen en genomgång tillsammans.