Skipperi är med och skyddar Östersjön

Skipperi tycker att det är viktigt att skydda Östersjön. Därför samarbetar vi med John Nurminens stiftelse och skänker en procent av vår vinst till projektet 'Ett Rent Östersjön'.

Projektet 'Ett Rent Östersjön' förbättrar Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder, som minskar belastningen och miljöriskerna som havet utsätts för. Projekten väljs så att man med de investerade medlen uppnår största möjliga förbättring i Östersjöns tillstånd. Åren 2005-2016 har man startat 25 projekt i Nordvästra Ryssland, Polen, Baltiska länderna och Vit-Ryssland. Av projekten har 17 avslutats och tack vare dem har havets årliga fosforbelastning minskat med över 2000 ton.

Som användare av Skipperi deltar även du i skyddandet av Östersjön. Tillsammans håller vi Östersjön ren nog för ett dopp!

Mer information om projektet 'Ett Rent Östersjön': www.johnnurmisensaatio.fi/sv/projekten-ett-rent-ostersjon/information-om-projekten-ett-rent-ostersjon.

Puhdas Itämeri