Låt din båt
tjäna pengar åt dig
Det är fullständigt gratis och mycket enkelt. Du förbinder dig inte till något.

Det är gratis att registrera en båt! Så här hyr du ut din båt på Skipperi.

1
Fyll i båtens uppgifter
2
Bestäm kvalifikationer och pris
3
Läs hyresvtalet
Spara och publicera
Lägg ut båten för uthyrning

Genom att hyra ut båten täcker du enkelt dina omkostnader. Din båt hålls också i bättre skick och är alltid redo att användas. Genom att hyra ut lär du också känna nya människor och får dela upplevelser.

Det är gratis att registrera sig som användare och registrera båten. Skipperi sköter om marknadsföringen av båtarna och utvecklar tjänsten på basis av användarnas återkoppling. Kostnaderna för utveckling, marknadsföring samt kundservicen på Skipperi täcks med förmedlingsavgifterna från hyrorna.

Tips för den som vill hyra