Skipperi sponsrar arbetet mot miljörisker och övergödning av Östersjön

Östersjön är fantastiskt. Det är som en bro av vatten mellan nio länder med anslutning till världshaven. Men det är också ett levande naturområde som vi alla ansvarar över – från att man tar med plast hem i väskan till att man stöttar större projekt.

En större utmaning i fråga om Östersjön som vi på Skipperi intresserar oss för är övergödningen. Mot denna bakgrund har vi valt att sponsra John Nurminens Stiftelsen.

Stiftelsen beskriver själva sitt uppdrag som följande:

”Vårt mål är att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Vi förverkligar resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer. Gemensamt för oss som är med i stiftelsen är vår kärlek till havet, samt en stark tro att ingenting är omöjligt.”

Vi stöttar arbetet men också deras arbetsmetod:

”Vårt arbete styrs av mätbara resultat och effekter. Vi är oberoende: vårt arbete styrs endast av Östersjöns bästa.”

Skipperi avsätter en procent av sin vinst till stiftelsen årligen. Vi uppmuntrar också andra att stötta stiftelsens arbete, det kan du göra här