Skipperi City Boats, tjänsten för båtdelning som lanserades för första gången i Finland år 2019, expanderar under 2020 till ett flertal nya orter i Finland samt även till Stockholm och Oslo.

Skipperis City Boat tjänst expanderar kraftigt och internationaliseras under 2020 – som Yamahas och Yamarins partner med över hundra nya båtar.

Skipperi City Boats, tjänsten för båtdelning som lanserades för första gången i Finland år 2019, expanderar under 2020 till ett flertal nya orter i Finland samt även till Stockholm och Oslo. Skipperi, Yamaha Motor Europe och Inha Bruk har slutit ett samarbetsavtal, genom vilket Inha Bruk, tillverkaren av Yamarin- och Cross-båtar, levererar cirka 120 nya motorbåtar åt Skipperi för säsongen 2020.

Olika båtmärken och –modeller testades för tjänsten under säsongen 2019. Användarnas erfarenheter och respons av Yamarins Cross-modell med aluminiumskrov var positiva. I Cross-båtarna 54 BR, 57 BR och 62 BR av bowridermodell förenas bekvämlighet, stil och hållbarhet.

”Båtförarna efterfrågade också en möjlighet att övernatta och för att möta detta behov tog vi även med en nylanserad, modern utfärdsbåt försedd med cabin i fören, Yamarin 63 Day Cruiser”, berättar Skipperis VD Kristian Raij. ”Båtdelning inom urbana områden ökar i popularitet och visar på en förändring i båtbranschen, i konsumenternas behov och värderingar samt hur man förstår dessa. Delningsekonomin och en gemensam användning av båtar växer och vi vill aktivt vara med i förändringen ”, berättar Juha Lehtola, VD för Inha Bruk, som tillverkar Yamarin- och Cross-båtar.

De planerade, nya hemmahamnarna för båtarna finns i Stockholm där det öppnas minst tre hamnar. Oslos hemmahamnar bestäms senare under våren 2020. ”Tack vare Yamahas och Yamarins produktutvecklingssamarbete kan vi nästa sommar erbjuda ett flertal egenskaper som gör det enklare att använda tjänsten. Städernas inställning har också varit mycket positiv. Tjänsten upplevs som en viktig attraktion för staden med tanke på invånarnas trivsel och närturismen”, berättar Kristian Raij.

Skipperi sköter om båtarnas underhåll, service, försäkringar och tillgänglighet. Nästa sommar är det alltså enklare och smidigare än någonsin att komma ut på vattnet. Dessutom får medlemmarna elektroniskt utbildningsmaterial och praktisk undervisning för båtlivet, så att det ska vara så enkelt som möjligt att börja med båtliv som hobby.

Mer information Roy Frijters Country Manager, Skipperi +46(0)70-941 8782 , roy@skipperi.se

Johan Finnberg Marknadschef, Yamarin Boats +358 40 555 1877‬, johan.finnberg@yamarin.com

Om Skipperi

Skipperi är en snabbt växande tjänst för delning av båtar riktad till båtförare samt en uthyrningstjänst för båtägare och uthyrare. Skipperi vill möjliggöra båtlivet för så många som möjligt och göra det enkelt, hållbart och tillgängligt för alla.

Till Yamarin -båtarna hör Yamarin-glassfiberbåtar samt Yamarin Cross -modellen med aluminiumskrov. Yamarin-båtarnas tillverkare, Inha Bruk Ab, är ett dotterbolag till Yamaha Motor Europe.

https://yamarin.com/ https://cross.boats/

Skipperi City Boat skipperi.se/cityboat Kolla även våra ålanerade hamnar.